Afbeelding
natura2000

Project oproep 'Natura 2000 in de kijker'

Natura 2000 in België promoten: LIFE B4B zoekt proefprojecten

 

 

Photo: Jeroen Bot

Afbeelding
zwartkop
Projectoproep
Afbeelding
Projectoproep

Weet jij wat Natura 2000 is? Veel mensen kennen dit begrip niet, ook al gaat het over een belangrijk netwerk van natuurgebieden in Europa. Als jij een idee hebt om de bekendheid en waardering van Natura 2000 te vergroten, doe dan mee aan deze projectoproep van het LIFE Belgium for Biodiversity (LIFE B4B) project en dien een projectvoorstel in. 

LIFE Belgium for Biodiversity is een strategisch project voor de natuur dat wordt ondersteund door Europese fondsen uit het LIFE programma. Het project loopt van 1 januari 2023 tot 31 december 2031. 14 partners werken samen in heel België om de biodiversiteit te versterken en het Natura 2000-netwerk veerkrachtiger te maken.

Een doel van LIFE Belgium for Biodiversity is het promoten van Natura 2000. We hebben daarvoor iedereens hulp nodig.  

Om het Natura 2000-netwerk beter bekend te maken bij het brede publiek is het belangrijk dat Natura 2000 een ‘gezicht’ heeft. Daarom werd in de afgelopen maanden met de projectpartners van LIFE Belgium for Biodiversity gewerkt aan een branding strategie. Hiermee willen we duidelijk maken waar Natura 2000 voor staat en hoe we Natura 2000 herkenbaar kunnen maken op terrein en in de brede communicatie over Natura 2000. Deze branding wordt vergezeld van een heldere missie en visie. Een heldere branding heeft voornamelijk tot doel om het bewustzijn van de unieke ecologische waarden in Natura 2000-gebieden te vergroten en een hogere betrokkenheid van betrokkenen en een breed publiek te realiseren.

Elk goedgekeurd projectvoorstel kan een subsidie van maximaal €15.000 ontvangen.

Als je een creatief idee hebt om het Natura 2000-netwerk meer zichtbaar te maken voor het grote publiek, nodigen we je uit om je projectidee te delen. 

 

Verloop van de projectoproep

 

De projectoproep is open van 27 mei 2024 tot en met 09 september 2024 op de website van LIFE B4B    
  • De projectenvoorstellen worden in oktober 2024 beoordeeld door een jury  
  • Communicatie over de geselecteerde projecten gebeurt in oktober 2024
  • Administratieve verwerking in november en december 2024  
  • Duur van de projecten (uitvoering): 1 januari 2024 tot en met 31 december 2026
  • Indiening eindverslag in maart 2027 

Hier vind je alle nodige documenten 

Zorg ervoor dat je het reglement zorgvuldig hebt gelezen voordat je je projectvoorstel indient.

 

 

FAQ

1.    Welke doelgroepen worden beoogd?
 

Niet alleen het grote publiek, ook specifieke doelgroepen kunnen beoogd worden.


2.    Hoeveel projecten kunnen er goedgekeurd worden?
 

Het maximale budget voor deze projectoproep bedraagt 105.000 euro. Dit betekent dat minstens 7 projecten kunnen geselecteerd worden. Indien de projecten minder subsidie aanvragen, kan dit aantal stijgen zolang het budget dit toelaat.


3.    Moet een project uitgevoerd worden in Natura2000 gebied?
 

Neen, een project hoeft niet uitgevoerd worden in Natura 2000 gebied. De nadruk ligt op de communicatie over Natura 2000, dat ruimer is dan enkel de gebieden. Ook bepaalde diersoorten vallen onder Natura 2000.


4.    Moeten projecten starten op 1 januari 2025?
 

Neen, projecten moeten uitgevoerd worden tussen 1 januari 2025 en 31 december 2026. Er is niet vastgelegd hoe lang een project minstens moet duren.
Projecten kunnen ook vroeger eindigen dan 31 december 2026 waardoor ook de subsidie sneller kan uitbetaald worden.


5.    Wie mag een project indienen?
 

Alle natuurlijke personen (woonachtig in België), Belgische gemeenten en organisaties met hun zetel in België kunnen een projectvoorstel indienen, behalve projectpartners (zie www.lifeB4B.be en de hogere overheden (die eigenlijk ook partner zijn in het project) namelijk de Federale, Vlaamse, Waalse en Brusselse Overheid.


6.    Kan een persoon of organisatie meerdere projecten indienen?
 

Het is mogelijk om meerdere projecten indienen maar slechts 1 project per organisatie of persoon kan goedgekeurd worden.


7.    Personeelskosten zijn uitgesloten van financiering. Komen vrijwilligersvergoedingen in aanmerking voor de subsidie?


Ja, vrijwilligersvergoedingen komen in aanmerking zolang deze binnen het wettelijke kader van vallen van dagvergoedingen en maximaal jaarlijks bedrag.


8.    Moeten de wet op overheidsopdrachten gevolgd worden? 
 

Ja, voor bedragen boven de 3.000 euro moeten 3 offertes gevraagd worden. Indien niet de laagste prijs wordt weerhouden moet dit verantwoord worden. 


9.    Zijn opdrachten in kader van een raamcontracten subsidiabel?


Ja, zolang de wet op overheidsopdrachten is gevolgd.


10.    Mag je een consortium maken voor het indienen van een projectvoorstel?


Ja, je mag met verschillende partners samen een projectvoorstel indienen.


11.    Is interregionale samenwerking verplicht?


Neen. Er wordt echter wel een hogere score gegeven aan projecten die interregionaal samenwerken (zie score bepaling in het regelement op www.lifeB4B.be)


12.    Mag een projectvoorstel deel uitmaken van een groter project?


Ja, dat kan. Let echter wel op voor dubbele financiering. Indien dit projectvoorstel een actie is die niet gefinancierd wordt in het grotere project is er geen reden waarom dit niet kan worden ingediend.


13.    Indien dit projectvoorstel deel uitmaakt van een groter project, is het dan eventueel mogelijk om personeel te combineren?


Dat kan maar deze personeelskosten moeten op het andere project blijven.


14.    Is het mogelijk om het project uit te voeren met personeelsmiddelen van een ander EU gefinancierd project?


Dat kan maar deze personeelskosten moeten op het andere project blijven. Ook de verantwoording van deze kosten ligt bij dit andere project. Bij complexe situaties wordt aangeraden om het LIFE B4B MT te raadplegen om te kijken of er mogelijke problemen kunnen optreden. 

 

 

De logo's voor communicatiedoeleinden

 

Vermeld steeds deze 3 logo's en de zin "Co-funded by the European Union" op alle communicatieproducten.

Afbeelding
Life
Afbeelding
natura2000

 

Afbeelding
b4b

Aarzel niet om contact op te nemen indien je nog vragen hebt

info@lifeb4b.be

 

 

Photo: Reinhardt Strubbe

Afbeelding
Boomkikker
Contact