De biodiversiteit in België beschermen en herstellen, dat is waar het LIFE-project 'Belgium for Biodiversity' voor staat.

 

Het project richt zich op een hele reeks maatregelen die bijdragen tot de natuurdoelstellingen in België, zoals bijvoorbeeld de Habitat- en Vogelrichtlijnen van de EU, de Biodiversiteitsstrategie 2030 en andere geplande wettelijke kaders van de EU rond biodiversiteit en natuur.

 

 

lees meer

Afbeelding
ijsvogel
making a positive impact on biodiversity

News

We are constantly working towards the Natura-2000-goals. Read how we’ve been doing

Our partners